Kullanıcı Sözleşmesi

Eskişehir Ajans  Türk Ticaret Kanununa uygun olarak dijital  ürün ve hizmet sunmaktadır.  Eskişehir Ajans  ile ilgili bütün tanıtıcı bilgiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca,  www.eskisehirajans.com sitesinin kurumsal alanında yer almaktadır. Eskişehirajans.com ve eskisehirdestek.com sitelerinden hizmet satın alan bütün müşteriler aşağıdaki sözleşmeyi okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.
 
Online Hizmetler Mesafeli Satış  Sözleşmesi
 
1-Taraflar;
Ajans : ESKİŞEHİR AJANS
Kurumsal e-mail: destek@eskisehirajans.com Kurumsal Telefon: 0 850 532 26262
Adres: Vişnelik Mah.Öğretmenler Caddesi No:98/A 26020 Eskişehir  
Müşteri: Sözleşme konusu ürün veya hizmeti satın ve iş bu sözleşmeyi dijital olarak imzalayarak alan; agola.net veri tabanında müşteri olarak kayıtlı kişi veya kurum.
Adres ve iletişim bilgileri; Site üyelik kayıtlarında veya sipariş işlemi sırasında verilen bilgiler geçerlidir.

2-Konu;
Sözleşme konusu;  satış hakları ESKİŞEHİR AJANS’a ait olan ve eskisehirajans.com ve eskisehirdestek.com web siteleri üzerinden MÜŞTERİ’nin siparişi olarak görünen her hizmet ve/veya ürünün, MÜŞTERİ tarafından kullanımı esnasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- Maddeler
a) MÜŞTERİ, anlaşma şartlarına göre online yazılım ve tasarımları belli bir süre için kiraladığını kabul eder. Bu süreçte Ajanstan alacağı teknik hizmetlerin ( Alan adı, sunucu hizmeti, statik IP, SSL, vs) periyodik bir ödemesi olduğunu ve ödeme günü geldiğinde bu ödemeyi yapmayı kabul ve taahhüt eder.
b) ESKİŞEHİR AJANS yayınlanacak bütün web sitelerde müşteriye kod alt yapısını teslim etmez. MÜŞTERİ nin web sitesindeki tüm alanları düzenleyebileceği yönetim panelini verir. MÜŞTERİ alacağı web sitesinin başka bir sunucuya aktarılmasını talep edemez.
c) Eskişehir Ajans’ın destek taleplerine cevap süresi maksimum 24 saattir
d) MÜŞTERİ, aldığı üründe sözleşme dışı bir eksik veya hata tespit ettiğinde bunu destek kanallarından bildirir. Bu bildirimlere cevap alamadığı taktirde bulursa 30 iş gününde yazılı olarak resmi mail adresimize bildirmekle yükümlüdür. Bu süreyi geçtikten sonra yapılan bildirimlerde ESKİŞEHİR AJANS müşteriye karşı ayıp tekeffül borcu kabul etmez.
e) MÜŞTERİ ,Yönetim panelini teslim aldığı web sitelerinin içeriklerinden hukuki ve teknik olarak kendisi sorumludur. Bu konularda ESKİŞEHİR AJANS’a gelebilecek maddi ve manevi zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder. 
f) MÜŞTERİ, ESKİŞEHİR AJANS sunucularında barındırdığı sitelerde TC Kanunlarına ve telif haklarına aykırı satış, yayın, paylaşımlarda bulunamaz, mail ve spam gönderileri yapamaz. Bu gibi durumlarda 3. şahıslara verilen zararlardan müşteri sorumludur. Kanuni olmayan kullanımlarda yayını durdurma, içeriği silme veya hesabı kapatma yetkisi tamamen ESKİŞEHİR AJANS’a aittir.
g) MÜŞTERİ ,anlaşma esnasında seçtiği alan adını kurulum sonrası değiştirmek isterse; kurulum gerçekleştirilmişse yeniden kurulum bedeli öder.
h) ESKİŞEHİR AJANS web site hizmetlerinde kurulum ve aylık veya yıllık aidat sistemi bulunmaktadır. Bu dönemlerde yapılan ödemelerle hizmet süresini bir dahaki ödeme dönemine kadar uzatmış olur
i) ESKİŞEHİR AJANS tarafından satışa sunulan web paketler ve özel web yazılımlarda ESKİŞEHİR AJANS imzası bulunur. MÜŞTERİ bu imzanın kaldırılmasını talep etmek isterse ek ücret ödemekle yükümlüdür.
j) ESKİŞEHİR AJANS, MÜŞTERİ’nin ödeme dönemlerini daha önceden hatırlatsa da müşteri bu dönemleri takip etmekle yükümlüdür. Ödemesi yapılmayan hizmet durdurulur ve 1 ay askıda bekletilir. 1 Ay sonuna kadar ödeme yapılmayan hizmet için tamamen kapatma işlemi uygulanır
k) MÜŞTERİ, aldığı web paket detayında belirlenen teknik altyapıya sahip olur. Bu altyapı kapsamında talep edeceği değişikliklere ek ücret ödeyeceğini bilir.
l) Online hizmetlerde network altyapılarından kaynaklanan sorunlardan ESKİŞEHİR AJANS sorumlu tutulamaz. ESKİŞEHİR AJANS tan kaynaklanan sorunlarda ise kaybedilen süre hizmete ilave edilir.
m) Ödeme altyapısı barındıran web sitelerinde ( Shopier, iyzico ve paytr) sanal pos altyapısı edinmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır. Bu konularda ESKİŞEHİR AJANS sorumluluk kabul etmez.

4-İade Koşulları
a) MÜŞTERİ, iptali mümkün olmayan hizmetler dışındaki ürünleri teslimden itibaren 30 gün içinde cayma hakkı kullanarak iade edebilir. İade sürecinin başlaması için, ürünü ve iade faturasını ESKİŞEHİR AJANS yetkilisine ulaştırması gerekmektedir.
b) ESKİŞEHİR AJANS iade talebinin kabul şartlarına uygun olduğunu onayladıktan sonra en geç 15 gün içinde ödemeyi iade eder.
c) İptali mümkün olmayan hizmetler;
Tek kullanımlık hizmetler, özel tasarım hizmetleri, kişiye özel ek yazılımlar, domain hizmeti, sarf malzemeler, kopyalanabilir yazılım ve programlar gibi hizmetin tamamlandığı her türlü hizmetin geri iadesi mümkün değildir.

5-Diğer Maddeler
a) Bu sözleşme hükümleri tek taraflı olarak değiştirilemez. Ancak karşılıklı mutabakatla bu mümkündür.
b) İş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte; daha önce tarafların bu sözleşme konusundaki her türlü sözleşme, kabul, taahhüt vesaire hükmünü kaybeder.
c) Taraflar maddesindeki adres ve iletişim bilgileri resmi bilgiler olup; bu adreslere yapılacak tebligatlar teslim alınmasa bile tebliğ edilmiş sayılır. bu adreslere yapılacak tebligatlar teslim alınmasa bile tebliğ edilmiş sayılır.  Bu adres ve bilgilerdeki değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa iletilmek zorundadır.
d) İş bu sözleşme dijital olarak onaylandıktan sonra resmiyet kazanır ve sözleşme konusu ürün veya hizmetin kullanım süresince geçerliliğini korur.
e) Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. ESKİŞEHİR AJANS; hizmeti satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, hizmeti satın alan her müşterinin bu sözleşme şartlarının tamamını kabul etmiş sayılacağını ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.
f) İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle müşterilerimizle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden hizmet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda Eskişehir  Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını belirtiriz.